Polityka zwrotów

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, może Pan / Pani posłużyć się poniższym
formularzem, przesyłając go do nas pocztą elektroniczną na kontakt@matnerrunning.pl.


Proszę pamiętać że prawo do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania
E-Booka.