Trening z pomiarem kwasu mlekowego

  • Najdokładniejsza metoda badania intensywności treningu
  • Wysoka skuteczność treningu biegowego
  • Badanie stężenia kwasu mlekowego
  • Monitoring obciążeń
  • Oznaczenie zakresów treningowych