Polityka zwrotów i reklamacji

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, może Pan / Pani posłużyć się poniższym
formularzem, przesyłając go do nas pocztą elektroniczną na kontakt@matnerrunning.pl.
Proszę pamiętać, że brawo odstąpienia od umowy wygasa z chwilą rozpoczęcia pobrania e-booka

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, może Pan / Pani
posłużyć się formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną.